Akersgt 74
Oversikt
Kapasitet
Standard
Sal 1
Sal 2
Sal 3
Sal 4
Priser
Kontakt oss
KartHent brosjyre (PDF)
Alle salene har

– Downlights som kan dempes etter behov.
– God ventilasjon med mulighet for kjøling.
– Mellom salene er der foldevegger med meget god lydisolasjon (39 db), møter kan derfor foregå parallelt.
– Toalettene og adkomsten er tilpasset rullestolbrukere.