Akersgt 74
Oversikt
Kapasitet
Standard
Sal 1
Sal 2
Sal 3
Sal 4
Priser
Kontakt oss
KartHent brosjyre (PDF)
Sal 4 – 265 m²

Da restaurant Aubergine leier sal 2 og 3 vil denne salen ikke være tilgjengelig for utleie.