Akersgt 74
Oversikt
Kapasitet
Standard
Sal 1
Sal 2
Sal 3
Sal 4
Priser
Kontakt oss
KartHent brosjyre (PDF)
Veiledende utleiepriser for Herrebadet kurs- og konferansesenter
Prisene gjelder leie inntil 8 timer.

Antall personer

Kurs, møte etc. Stoloppsett u/bord

Kurs, møte etc. Stoloppsett m/bord

Inntil 10 personer

800,-

1000,-

Inntil 20 personer

1300,-

1500,-

Inntil 30 personer

1600,-

1800,-

Inntil 40 personer

1800,-

2000,-

Inntil 50 personer

2000,-

2200,-

For andre typer arrangementer og for leie av lokale til mer enn 50 personer vennligst ta kontakt for individuell vurdering.

Prisene gjelder i utgangspunktet leie av kun en sal. Skal en ekstra sal brukes til f.eks. bespisning påløper et tillegg på 40%.

Leie av prosjektor: kr. 500 per dag.

Leie av kjøkken sammen med kurslokale: kr. 1500. Leie av kjøkken til matlagningskurs e.l.: kr. 2500.

Catering kan avtales. Varm drikke inkludert i leien. Mineralvann kr. 28, baguetter kr. 35, fruktfat eller kaker kr. 20 pr. person. Som en helseinstitusjon tilbyr vi kun koffeinfrie drikker.

Kopiering: kr. 2 pr. kopi. Internett-tilgang: kr. 150 for første bruker og videre kr. 20 pr. bruker.

Ved gjentatt leie gis rabatter. Vi er fleksible overfor den enkeltes behov og ønsker.

Kontakt oss for nærmere avtale av pris.