Akersgt 74
Oversikt
Kapasitet
Standard
Sal 1
Sal 2
Sal 3
Sal 4
Priser
Kontakt oss
KartHent brosjyre (PDF)
Ta kontakt for nærmere informasjon:

Herrebadet kurs- & konferansesenter
Kurbadet, Akersgata 74, 0180 Oslo
Telefon og faks: 22 20 64 14
Mobil: 40 40 64 18
E-post. post@herrebadet.no